Cévní praxe v Praze na Zbraslavi

Jako specializovaná angiologická praxe nabízíme komplexní spektrum diagnostických a léčebných postupů v oblasti cévní medicíny

Prostory naší cévní ordinace se nacházejí v budově Nové polikliniky v Praze 5 na Zbraslavi, v ulici Elišky Přemyslovny 1325. Jedná se o plně zařízenou prostornou ordinaci v nově zrekonstruované poliklinice v příjemném zbraslavském prostředí.

Hlavní náplní cévní ambulance je diagnostika cévních onemocnění a návrh dalšího vyšetřovacího a léčebného postupu. Mnozí z takto vyšetřených nemocných jsou následně odesláni k intervenčním či cévně chirurgickým výkonům. Tyto pacienty dále ambulantně sledujeme a řídíme jejich dlouhodobou léčbu.

Specializujeme se na široké spektrum cévních onemocnění

Žilní problematiku reprezentuje zejména hluboká žilní trombóza a její komplikace – plicní embolizace a chronická žilní nedostatečnost. Součástí léčebných postupů žilních onemocnění představuje nechirurgická léčba křečových žil včetně metliček – tzv. sklerotizace varixů. V rámci diagnostiky a léčby otoků končetin se zaměřujeme také na otoky lymfatické povahy a tzv.lipedém.

V onemocnění periferních tepen, které sledujeme a aktivně léčíme, dominují choroby v důsledku aterosklerózy. Další skupinu představují dilatativní formy arteriopatií (výdutě), vasoneurózy či postižení tepen v rámci vaskulitid. Zaměřujeme se i na přidružená onemocnění a rizikové faktory, které k těmto onemocněním vedou (např. hypertenze, diabetes, vysoké hladiny tuků, kouření atd.).

Veliký důraz klademe na nejmodernější lékařskou techniku

Špičkový cévní ultrazvuk GE Logiq S8 a první 8-kanálový multifunkční diagnostický pletysmografický přístroj Angio Experience Pro 8 firmy Sonotechnik Austria v České republice garantují kompletní digitalizaci a v kombinaci s vysoce erudovaným zdravotnickým personálem i diagnostickou preciznost a Vaší jistotu.

Nemenší důraz je kladen i na vlídný a individuální přístup k pacientům

Díky letité praxi v klinickém prostředí špičkové cévní medicíny v Čechách i zahraniční a současně nezávislosti na rozhodovacím procesu můžeme nabídnout našim pacientům optimální léčebný postup a pro dané onemocnění vyhledat nejvhodnějšího specialistu resp. doporučit nejvhodnější léčebné zařízení. Vaše ošetření s konkrétními lékaři dohodneme a budeme s nimi ve vzájemném kontaktu.

Těšíme se na Vás!

Nabídka služeb

  1. Barevná duplexní sonografie tepen zásobujících mozek (krčních tepen)

  2. Barevná duplexní sonografie tepen horních končetin

  3. Barevná duplexní sonografie břišní aorty a viscerálních tepen

  4. Barevná duplexní sonografie ledvinových tepen

  5. Barevná duplexní sonografie tepen pánve a dolních končetin

  6. Barevná duplexní sonografie žilního systému břicha a pánve

  7. Barevná duplexní sonografie žil dolních končetin

  8. Barevná duplexní sonografie žil horních končetin

  9. Analýza pulsové vlny

10. Měření kotníkových systolických tlaků (dopplerovské stanovení periferních tlaků k posouzení       tepenného prokrvení = měření ABI)

11. Měření palcových systolických tlaků u diabetiků (měření TBI)

12. Elektronická oscilografie horních a dolních končetin a prstů (měření k etážovému hodnocení       prokrvení)

13. Žilní okluzní pletysmografie (posouzení prokrvení a žilní kapacity dolních končetin)

14. Světelná reflexní reografie (hodnocení funkce žilních chlopní)Výše uvedená vyšetření jsou prováděna vysoce erudovaným specialistou za pomocí nejmodernějšího ultrazvukového a pletysmografického systému („High end“).

Nabízíme také celé spektrum laboratorní diagnostiky v odběrovém centru Nové polikliniky včetně rychlého stanovení laboratorních ukazatelů plicní embolie a žilní trombózy i bakteriální infekce.

Ostatní indikovaná vyšetření (CT-angiografie, magnetická rezonance, digitální subtrakční angiografie, rentgenové vyšetření) můžeme rychle a bez zbytečných byrokratických průtahů domluvit s našimi kooperujícími partnery.

MUDr. Simon Jirát


1. lékařskou fakultu University Karlovy v Praze absolvoval v r. 1994.

Problematice cévních chorob se věnuje od r. 1995. V letech 1994-2011 v rámci působení na II.interní klinice VFN a 1.LF UK v Praze, později klinice angiologie a kardiologie. Pracoval na Jednotce intenzivní angiologické péče, řadu let vedl neinvazivní angiologické oddělení.

1998 - 1999 pobýval jako stipendista Německého akademického institutu na významném evropském pracovišti se zaměřením na cévní choroby – Aggertalklinik u Kolína nad Rýnem pod vedením prof. Horsta Riegera, bývalého prezidenta Německé angiologické společnosti. Zde získal základy techniky a praktické dovednosti ultrazvukového vyšetřování pod vedením předních sonografických odborníků SRN.

2011 stážoval na špičkové cévní Mayo Clinic v Rochestru (USA).

V letech 2011-2013 pracoval jako primář cévního oddělení nemocnice Waldbröl, SRN.

2013-2016 jako specialista na cévní choroby v rámci Medizinisches Versorgungszentrum für Gefässmedizin am Venusberg v Bonnu v úzké koordinaci s cévní klinikou v St.Marien- Hospital, vedenou prof. Balzerem.

Vedl kurz vaskulární sonografie v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Je autorem či spoluautorem dvou desítek odborných článků.

Atestován z vnitřního lékařství (1997), kardiologie (2003) a angiologie (2006).

Člen České lékařské komory, České angiologické společnosti a Deutsche Gesellschaft für Angiologie.


Zdravotní pojišťovny

Přijímáme pacienty všech zdravotních pojišťoven

 

 

Máme smluvní partnerství s těmito pojišťovnami

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211)

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

Revírní bratrská pokladna (213)

Ordinační hodiny

Pondělí:

(7:00 - 8:00 jen pro objednané) 8:00 - 16:00

Úterý:

8:00 - 16:00

Středa:

8:00 - 14:00

Čtvrtek:

8:00 - 16:00 (16:00 - 18:00 jen pro objednané)

Pátek:

8:00 - 12:00 po tel. dohodě

Termíny

Vzhledem k tomu, že ordinujeme téměř výhradně na základě objednání, jsme do značné míry odkázáni na Vaši spolupráci. V případě, že se z nějakého důvodu nemůžete dostavit k vyšetření Vás prosíme, abyste nám tuto informaci zavčas sdělili . Rádi Vám naplánujeme náhradní termín a původní nabídneme jinému pacientovi, který naše vyšetření potřebuje.

V den vyšetření

Vezměte si prosím následující s sebou :
- Kartičku pojištěnce
- Ideálně doporučení odesílajícím lékařem
- Seznam aktuálně užívaných léků včetně dávkování
- Předchozí lékařské zprávy, jsou-li k dispozici ( zejména při Vaší první návštěvě)

Vaši dokumentaci Vám po zhotovení kopie vrátíme zpět.

Vaše vyšetření

Doba strávená v naší lékařské praxi je ovlivněna rozsahem nezbytných vyšetření. Při první návštěvě u nás budou kromě aktuálních obtíží důkladně posouzeny i údaje týkající se Vašeho předchorobí. Z tohoto důvodu jsou důležité předchozí lékařské nálezy, jež prosím vezměte s sebou. Následně proběhne vyšetřovací program uzpůsobený Vašim individuálním potřebám. Vždy se snažíme provádět všechna nezbytná vyšetření v jeden den, někdy je však zapotřebí dohodnout následný termín, např. je-li potřeba provést časově náročné detailní ultrazvukové vyšetření tepen. Při závěrečném rozhovoru obdržíte všechny potřebné informace a výsledky provedených vyšetření. Vysvětlíme Vám také, co pro Vás z tohoto plyne a zda jsou nezbytné další diagnostické a léčebné výkony. Váš praktický lékař či odesílající specialista od nás obdrží podrobnou písemnou zprávu.

Akutní vyšetření

Samozřejmě se postaráme o Vás v době našich ordinačních hodin i v naléhavém případě akutních cévních komplikací (např. akutní žilní trombózy). V těchto případech Vás prosíme o pochopení v případě zdržení, ke kterému i přes stanovený plánovaný termín Vašeho vyšetření může dojít.


Fotogalerie

Navštivte nás v naší ordinaci na Zbraslavi

Kontakt

kontaktní informace

  • Angiologie Zbraslav Nová poliklinika Zbraslav
  • Adresa: Elišky Přemyslovny 1325, Praha 5-Zbraslav, 156 00
  • Telefon: +420 222 580 065
  • Email: info@cevni-zbraslav.cz

Jak se k nám dostat

  • MHD – Bus: zastávka Žabovřesky 129, 318
  • Autem - lze parkovat přímo u polikliniky a jejím okolí

Objednávkový formulář